drawerTrigger
islamic sources logo
Panggilan Islam: Memahami Agama Kebenaran

Panggilan Islam: Memahami Agama Kebenaran

Editor :

Yudi

Interpreter :

M. Ali

Publisher :

Pustaka Zahra

Publish number :

1

Publication year :

2003

Publish location :

Jakarta

Number of volumes :

1

ISBN :

979-3249-23-4

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

Panggilan Islam: Memahami Agama Kebenaran

Kata Islam berarti perdamaian dan keselamatan. Islam bukanlah agama kekerasan ataupun agama teror sebagaimana disalahpahami selama ini. Islam adalah agama mudah, yang tidak memperlakukan manusia dengan keras. Bahkan, Islam adalah rohmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam adalah agama yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang nyata dan mendasar serta mencukupi bagi setiap orang dan tetap akan abadi. Buku yang ada di tangan Anda ini, berisi tinjauan mengenai ajaran-ajaran atau pokok-pokok Islam yang ditulis dalam bahasa yang sederhana, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pencari kebenaran sejati yang ingin mengetahui apa itu Islam sebenarnya.